διαταραχες φωνης

Οι διαταραχές της φωνής παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες. Τα παιδιά με προβλήματα στη φωνή ακούγονται τραχιά ή βραχνά, ακούγονται σαν να έχουν ένα μόνιμο κρύωμα ή σαν να είναι μπουκωμένα. Η πιο συχνή αιτία των προβλημάτων αυτών είναι η κατάχρηση ή κακή χρήση της φωνής. Η κακή χρήση της φωνής και η κακοποίηση των φωνητικών χορδών δημιουργεί φωνητικούς όζους ή πολύποδες διάγνωση και κατάλληλη παρέμβαση.