ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όταν ένα άτομο με δυσλεξία αντιμετωπίζει δυσκολίες με τον γραφικό του χαρακτήρα τότε μιλάμε για δύο πράγματα:

Δυσγραφία (dysgraphia)

Αγραφία (agraphia)

Και τα δύο είδη έχουν να κάνουν με τον αποπροσανατολισμό.

Συμπτώματα Δυσγραφίας:

Κακή ή μη αναγνωρίσιμη γραφή

Αδέξιος ή λάθος τρόπος λαβής του μολυβιού

Η γραφή δεν πάει ευθεία στη σελίδα ακόμα και όταν η σελίδα έχει γραμμές

Ποικιλίες στο μέγεθος των γραμμάτων μέσα στις λέξεις

Ασυνέπεια στον τρόπο γραφής των γραμμάτων (ένα γράμμα μπορεί να γραφεί με διαφορετικούς τρόπους ακόμα και μέσα στην ίδια λέξη)

Δυσκολία γραφής μέσα στα όρια και ασυνέπεια κενών μεταξύ των λέξεων

Τα συμπτώματα της Αγραφίας έχουν να κάνουν με την ανικανότητα του ατόμου να κρατήσει ή να χειριστεί σωστά το όργανο γραφής.

7 αιτίες στο πρόβλημα γραφικού χαρακτήρα

Για τα προβλήματα στο γραφικό χαρακτήρα θα πρέπει να εξετάζουμε όχι μόνο την απουσία της ικανότητας αλλά και την αιτία που αυτή η ικανότητα δεν έχει αναπτυχθεί.

  1. Εγκεφαλική βλάβη
  2. Σωματική ασθένεια και παραμόρφωση
  3. Σκόπιμη κακή γραφή
  4. Ανεπαρκείς ή καθόλου οδηγίες
  5. Αποπροσανατολισμός
  6. Πολλαπλές νοητές εικόνες
  7. Ανεπαρκής φυσικός προσανατολισμός

Από την παραπάνω λίστα, οι τέσσερις τελευταίες αιτίες σχετίζονται με τη Δυσλεξία. Μέσα από την Αγωγή Προσανατολισμού Davis® και πάντα με τη βοήθεια της πλαστελίνης τα αποτελέσματα στα προβλήματα γραφικού χαρακτήρα είναι ορατά από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες.