Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

-Ποια είναι η προσέγγιση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία;

Αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να τονίσουμε είναι πως ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στο ίδιο γεγονός.Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι το συναίσθημα δεν καθορίζεται μόνο από ένα γεγονός, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι πλέον του γεγονότος.Σύμφωνα με την συγκεκριμένη προσέγγιση αυτό που είναι απαραίτητο είναι η γνωσία, δηλαδή οι ερμηνείες των ανθρώπων σε ένα γεγονός.

-Οι σκέψεις (γνωσίες) προκαλούν συναισθήματα;

Η θεμελιακή γνωσιακή αρχή είναι το ότι διαφορετικές γνωσίες προκαλούν διαφορετικά συναισθήματα.Το μοντέλο που αναλύουμε στηρίζεται στο ότι η συμπεριφορά έχει δυνατότητα να επηρεάζει την σκέψη και το συναίσθημα.Μία αλλαγή επομένως, της συμπεριφοράς μας μπορεί να αλλάξει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που εκλύονται από ένα γεγονός.Άρα όχι μόνο οι γνωσίες προκαλούν συναισθήματα, αλλά και αυτά τροποποιούνται όταν αλλάξει η συμπεριφορά μας, δηλαδή η αντίδρασή μας σε ένα γεγονός.

-Πως βοηθάει η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στις αρνητικές σκέψεις;

Οι αρνητικές αυτόματες σκέψεις σχετίζονται με την συνεχή ροή των σκέψεων που όλοι έχουμε την δυνατότητα να παρατηρούμε αν τις προσέξουμε.Οι αρνητικές αυτόματες σκέψεις αποτελούν τις αρνητικά επηρεασμένες εκτιμήσεις ή ερμηνείες- νοήματα που δίνουμε σε όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας.Ακόμη, ασκούν επιρροή στη διάθεση από λεπτό σε λεπτό.Οι σκέψεις αυτές συμβαίνουν αυτόματα, αφορούν συγκεκριμένα γεγονότα ή καταστάσεις, μπορούν να γίνουν εύκολα συνειδητές και είναι αρκετά συχνές.Επιπλέον, είναι αληθοφανείς, γίνονται αντιληπτές συνήθως όταν τα συναισθήματα είναι δυνατά. {Συνήθως, αντιμετωπίζονται νωρίς στη θεραπεία.}

-Τι είναι οι πυρηνικές πεποιθήσεις;

Οι πυρηνικές πεποιθήσεις είναι αυτές που αναπαριστούν τη βάση των σκέψεων του ατόμου.Πρόκειται για τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις που έχουν σχέση με τον εαυτό, τους γύρω μας και γενικά τον κόσμο.Οι πεποιθήσεις αυτές δεν είναι άμεσα προσβάσιμες στο συνειδητό, μαθαίνονται νωρίς στη ζωή ως αποτέλεσμα εμπειριών της παιδικής ηλικίας και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν άμεσα στις βραχύχρονες θεραπείες.

-Πως βοηθάει η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς;

Οι γνωσιακές τεχνικές αποσκοπούν περισσότερο στην αμφισβήτηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που επικρατούν στην σκέψη των πασχόντων, ενώ οι συμπεριφoρικές τεχνικές στην διακοπή της αποφευκτικής συμπεριφοράς.

-Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπείας;

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι συνεργατική, δομημένη, ενεργητική, χρονικά περιορισμένη και βραχεία.Εστιάζει στην πράξη και στο πρόβλημα.Εφαρμόζει τεχνικές κατευθυνόμενης ανακάλυψης, συμπεριφορικές μεθόδους, περιλήψεις και ανατροφοδότηση.Η μεγάλη προσδοκία της θεραπείας είναι μέσω του αλληλοσεβασμού τους, να γίνει ο πελάτης θεραπευτής του εαυτού του.

Επιπλέον, η θεραπεία είναι δομημένη καθ’ όλη την διάρκεια της και στην κάθε συνεδρία.Αρχικά, οι συνεδρίες κατευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον θεραπευτή.

Ωστόσο, στην συνέχεια ο πελάτης αναλαμβάνει ευθύνες.Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της θεραπείας είναι το ότι είναι βραχεία, διαρκεί δηλαδή 6 έως 20 συνεδρίες.Ο αριθμός καθορίζεται από τις θεραπευτικές δοκιμές σχετικά με το πρόβλημα.Η διάρκεια της συνεδρίας συνήθως είναι 50 λεπτά.Ωστόσο, αν μία συνεδρία περιλαμβάνει πειράματα στην πράξη μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 3 ώρες.

-Τι συμβαίνει στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία;

Η θεραπεία αυτή εντοπίζει τα προβλήματα του πελάτη και στη συνέχεια εστιάζει στην επίλυση ή μείωση τους.Θέτονται λοιπόν στόχοι για το εκάστοτε πρόβλημα.Η διαδικασία αυτή γίνεται για να μπορέσει ο πελάτης να αναγνωρίσει τι είναι αυτό που ελπίζει κατά την διάρκεια της θεραπείας.Ακόμη, ίσως να χρειαστεί ο θεραπευτής να αναπτύξει κι άλλες στρατηγικές προς όφελος του πελάτη, όπως είναι η εκπαίδευση δεξιοτήτων (π.χ. διεκδικητικότητα, διαχείριση χρόνου).Επιπλέον, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται ανασκόπηση της δραστικότητας των στρατηγικών αυτών.

 

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, είναι μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση που είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική που βασίζεται σε τεκμηριώσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.Με γνώμονα την εμπειρική έρευνα, η ΓΣΘ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης που στοχεύουν στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων και στην αλλαγή των προβληματικών μορφών των γνωστικών προσεγγίσεων (π.χ. σκέψεις, πεποιθήσεις και διαθέσεις), συμπεριφορές και συναισθηματική ρύθμιση.Χρησιμοποιείται σε πολλές καταστάσεις ψυχικής υγείας.