ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ποιο είναι το βήμα-κλειδί για την αντιμετώπιση κάποιου παιδιού με πρόβλημα;

 

Ένα σημαντικό βήμα-το πιο σημαντικό ίσως-στην αντιμετώπιση κάποιου περιστατικού με πρόβλημα (ή υποψία προβλήματος) στο λόγο είναι η απαρχή της διαδικασίας παρέμβασης, που γίνεται κατά την αξιολόγηση, στην πρώτη επίσκεψη στον ειδικό.

Η θεραπευτική παρέμβαση λοιπόν ξεκινά στην πρώτη κιόλας επαφή με το περιστατικό. Τότε κατά την αξιολόγηση, επιδιώκουμε να δοθεί η ταυτότητά της δυσκολίας και να προσδιοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά.

 

Ποια είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν κατά την πρώτη συνάντηση με τον ειδικό;

 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ποικίλα:

  • Υπάρχει πρόβλημα, κάποιου τύπου διαταραχή ή καθυστέρηση;
  • Είναι το πρόβλημα αυτό της αρμοδιότητάς μας;
  • Για να φωτιστεί το πρόβλημα διαγνωστικά μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες παραπομπές σε άλλους ειδικούς;

Ειδικότητες όπως αυτές του παιδιάτρου, του νευρολόγου ή παιδονευρολόγου, του ψυχιάτρου ή παιδοψυχιάτρου, του ψυχολόγου ή παιδοψυχολόγου, του ΩΡΛ, του κοινωνικού λειτουργού, του ορθοδοντικού, του πλαστικού χειρούργου, του αναπτυξιολόγου και άλλες ακόμη είναι πολύτιμοι βοηθοί συχνά τόσο για την αξιολόγηση όσο και για την παραπέρα αντιμετώπιση κάποιου περιστατικού.

Οι κατάλληλες παραπομπές τον κατάλληλο χρόνο είναι συχνά καθοριστικές για την πορεία και πρόοδο του περιστατικού και επίσης συχνά καταδεικνύουν την επιστημονική πληρότητα του λογοπεδικού. Το λεγόμενο “team approach” συνιστά στην πληρέστερη αντιμετώπιση του προβλήματος όταν η ομάδα λειτουργεί oρθά με καλούς συντελεστές. Πιθανόν, πέρα από την αξιολόγηση, οι άλλες ειδικότητες να μπορούν να προσφέρουν άμεσα κάποια θεραπευτική αγωγή η οποία να πρέπει να προηγηθεί της δικής μας παρέμβασης. Έτσι, όταν φτάσει η δική μας σειρά το δικό μας έργο θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό.

  • Άλλο ερώτημα, για να επανέλθουμε, κατά την πρώτη επαφή με τον ασθενή είναι αν το πρόβλημά του επιζητά θεραπευτική παρέμβαση άμεσα. Μήπως δηλαδή, με την πάροδο του χρόνου το πρόβλημά του μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε τελικά να μην χρειαστεί παρέμβαση ή όταν χρειαστεί, αργότερα, να είναι περιορισμένη. Μήπως απλά, στην παρούσα φάση, διπλά πρέπει να δοθούν κάποιες οδηγίες στην οικογένειά του για να τον βοηθήσουν τα μέλη της προς μια κατεύθυνση;
  • Ποιοι είναι οι στόχοι μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την πορεία του περιστατικού;
  • Τι περιμένουμε εμείς και τι η οικογένεια; Πόσο συγκλίνουν οι προσδοκίες μας και πώς επικοινωνεί ο θεραπευτής με το περιστατικό και την οικογένειά του;
  • Ο κόπος, ο χρόνος και το χρήμα που απαιτούνται, «αγγίζουν» ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί. Η δική μας εκτίμηση συμφωνεί με αυτήν της οικογένειας;

 

Πώς και ποιοι στόχοι τίθενται κατά την θεραπευτική διαδικασία;

 

Κατά την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας συχνά οι στόχοι πρέπει να επαναπροσδιορίζονται. Η πορεία είναι αυτή που οριοθετεί και τροποποιεί στόχους και μέσα προς επίτευξης τους, παραπομπές που προκύπτουν, στάση του θεραπευτή προς το περιστατικό και την οικογένειά του.

Συχνά ο θεραπευτής καλείται να συμπαρασταθεί στη οικογένεια και το ίδιο το περιστατικό, να συμβουλεύσει, να ενημερώσει, να οργανώσει σχετικά με το πρόβλημα ραντεβού με άλλες ειδικότητες, να διδάξει ασκήσεις που πρέπει να γίνουν στο σπίτι ή σε συνεργασία π.χ. με κάποια δασκάλα ή εργοθεραπεύτρια, να ελέγξει και από το τηλέφωνο ακόμη πως βαδίζει η αγωγή.

 

Τι πρέπει να διαθέτει ένας ορθά πεπαιδευμένος λογοπεδικός;

 

Ο λογοπεδικός για να είναι αποτελεσματικός, σωστός και άρτιος επαγγελματίας ανταποκρινόμενος ορθά στις υπηρεσίες που προσφέρει πρέπει να διαθέτει θεωρητική υποδομή, διαρκή ενημέρωση και κλινική εμπειρία.

Μόνο έτσι συνάμα με την ευαισθησία προς τους ανθρώπους που πάσχουν και γυρεύουν τη βοήθειά του, μπορεί να επιτελεί με σοβαρότητα το επάγγελμά του.