ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Ζητήστε από τα βιβλιοπωλεια να τους το στειλουμε.
Αυτό το τετράδιο στόχο έχει την καλύτερη συνεργασία οικογένειας, σχολείου και μαθητών, ειδικά στην Α και Β Δημοτικού, που μπαίνουν οι βάσεις τόσο για τη σωστή εκπαίδευση και μάθηση, όσο και για την καλύτερη επαφή των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πρόοδο του παιδιού.
Ένα τετράδιο, όπου το παιδί της Α’ και Β’ Δημοτικού μπορεί καθημερινά να σημειώνει στο σχολείο τις υποχρεώσεις του για τη μελέτη στο σπίτι, οργανωμένα και με σύστημα. Ο γονιός μπορεί να βλέπει εύκολα τι πραγματοποιήθηκε στο σχολείο και τι προετοιμασία πρέπει να γίνει για την επόμενη μέρα. Συγχρόνως, υπάρχει χώρος, τόσο για να γράφει ο δάσκαλος τις παρατηρήσεις του για την παρουσία του παιδιού στην τάξη και την αυλή του σχολείου, όσο και για να γράφει ο γονιός τις δικές του. Όλα με τρόπο συνοπτικό, άμεσο και κατάλληλο.
Kαθώς υπάρχει μια σελίδα για κάθε μέρα, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ανατρέχει σε προηγούμενες ημερομηνίες και να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού και της δουλειάς του, σε καθημερινή βάση.