Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ

Σήμερα Δευτέρα η Κόκκινη Σβούρα συναντά τη λογοπαθολόγο Μαρία Ρουσοχατζάκη για να μάθει τα πάντα για τη σχολική ετοιμότητα πριν την πρώτη δημοτικού και τις υποστηρικτές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά μέσα στο καλοκαίρι.