βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα είναι η δυσκολία ενός παιδιού να ακούσει ήχους συγκεκριμένης έντασης. Παρουσιάζεται προγλωσσικά , δηλαδή πριν την εκμάθηση του λόγου σ’ ένα παιδί, είτε κατά τη γέννηση του, είτε στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Η βαρηκοΐα μπορεί να είναι μικρού, μεσαίου ή μεγάλου βαθμού και να φτάνει ως την κώφωση. Ένα παιδί που δεν ακούει πριν ακόμη μάθει να μιλά, έχει μια εντελώς ιδιαίτερη πορεία στη ζωή του. Εφόσον διαγνωσθεί έγκαιρα και φορέσει ακουστικά, μπορεί, εφόσον λάβει κατάλληλη εκπαίδευση, να μιλήσει.