λαρυγγεκτομη

Λαρυγγεκτομή ονομάζεται η επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του λάρυγγα. Ο λαρυγγεκτομηθείς στο πλαίσιο της αποκατάστασης, με την βοήθεια του λογοπαθολόγου μαθαίνει νέες μορφές επικοινωνίας.