Μια νέα υπηρεσία, για να ερχόμαστε πιο κοντά, πιο εύκολα.

Ακόμη κι αν μας χωρίζουν μίλια ή χιλιόμετρα, θα μπορούμε να επικοινωνούμε,
και να λύνουμε προβλήματα. Σε παιδιά και ενήλικες, και τις οικογένειες τους, με τη βοήθεια της πολυετούς πείρας που έχει το γραφείο μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμβουλευτικές παρεμβάσεις για το λόγο, προφορικό και γραπτό, για τη φωνή, για την κατάποση.

Πώς θα γίνεται?

Η Online Συμβουλευτική θα διεξάγεται με τη μορφή συμβουλευτικών συνεδριών, με κόστος 60€ τα 45 λεπτά και 80€ τα 60 λεπτά, (η χρονική διάρκεια της συνεδρίας καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης). Ο χρήστης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επικοινωνώντας στο 2810300506 (απογευματινές ώρες).
Από τη μεριά του ο χρήστης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Οnline Συμβουλευτικής οφείλει να έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Skype στον υπολογιστή του και να έχει έτοιμο τον αντίστοιχο εξοπλισμό (μικρόφωνα, κάμερα) πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2810300506 (απογευματινές ώρες).